משולחנה של מנהלת הקהילה בקיבוץ
משולחנה של רכזת התרבות בישוב
סגור X

תנועות נוער

תנועת בני המושבים
הפעילות בבני המושבים מתקיימת יומיים בשבוע – בימי ראשון ושני. את הפעילות מוביל הגרעינר: יובל לייזר שבנוסף גם מדריך את השכבות ז' ח' ו –ט '. את השכבות הצעירות מדריכים מד"צים (מדריכים צעירים) בכיתה י' שעברו קורס הדרכה בסוף השנה שעברה. צוות ההדרכה הצעיר מונה ששה מדריכים.
קצת על בני המושבים:
תנועת בני המושבים מונה כ- 33000 חניכים, ופועלת ב- 420 ישובים הכוללים מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים. תנועת בני המושבים עובדת בצורה ייחודית המאפשרת קיום תנועת נוער קהילתית המביאה לידי ביטוי את אופיו של היישוב והאזור בה היא נמצאת.
התנועה מחנכת לאהבת הארץ והסביבה, ציונות, סובלנות, שוויון, דמוקרטיה, עבודה, לקיחת אחריות, מעורבות, הטלת ספק, עזרה הדדית ועוד. ערכים אלו באים לידי ביטוי במטרותה תנועה, בפעילות השוטפת ותוכניתה הדרכה התנועתית, במפעלי התנועה ובמבנה הייחודי שלה.
המטרות החינוכיות שלתנועת בני המושבים:

  1. חינוך בני הנוער לחיים דמוקרטיים וציונים, לשוויון ושיתופיות, לאחריות ולהתנדבות ומעורבות בחיי הקהילה והחברה ולאהבת האדם והאדמה.
  2. טיפוח קבוצות נוער פעילות ועידודן לקחת חלק בפעילות התנועתית.
  3. פיתוח מנהיגות צעירה במסגרת צוותי ההדרכה ומוסדות חניכים (מו"ח).
  4. עידוד בני הנוער למעורבות ולקיחת חלק בתכני התנועה.
  5. מתן אפשרות לנוער לפעול וליצור מסגרות תרבותיות וחברתיות הייחודיות לו.
  6. איתור מסלולי הגשמה אליהם יכוונו בוגרי התנועה.
  7. הידוק וטיפוח הקשר עם פעילים בוגרים ועידוד חינוך נוער ביישובים.
  8. פיתוח תכנית הדרכה, הכשרה והשתלמויות לכל המדריכים בתנועה.

נוע"ם – נער מסורתי
הפעילות בנוע"ם מתקיימת פעם בשבוע ביום רביעי. את הפעילות מובילה מיכל ווין המרכזת את התנועה ביישוב (גם היא תושבת היישוב) בעזרת נוער המכינה המדריכים את החניכים (מכינת חנתון).