משולחנה של מנהלת הקהילה בקיבוץ
משולחנה של רכזת התרבות בישוב
סגור X

חזון

קיבוץ חנתון, מיסודה של התנועה המסורתית, הוא קיבוץ יהודי שוויוני המורכב ממנעד אנושי-דתי ממגוון הזרמים בעם היהודי,
המחויב לחיי עזרה הדדית בין חבריו.

יהדות כקו מחבר ותחושת אחריות
מטרתנו לקיים חברה פתוחה, סובלנית ומקבלת – המאפשרת לכל החברים בה להגדיר את עצמם– אישית ודתית – ויחד עם זאת להרגיש חלק מחברה המחויבת למסורת ולהתחדשות יהודית.

תרבות, חינוך, קהילה לומדת וסביבה נעימה
אנו שואפים לקיים חיי תרבות עשירים, להעניק חינוך יהודי וערכי לילדינו ולברר את זהותנו באופן מתמיד בקיבוץ פורח ומשגשג.

כלכלה וקהילה
אנו שואפים לפתח ולנהל את מקורות ההכנסה המשותפים שלנו כקיבוץ, מתוך תפיסה יהודית ולאור ערכים של צדק חברתי וסביבתי.

מעורבות חברתית
אנו שואפים לתרום לישוב ולאזור בו אנו חיים, לחברה הישראלית, לעם היהודי, ולעולם כולו.

קשר ואחריות לקיבוץ
אנו שואפים לקיים קהילה המחנכת לאהבת האדם, התורה והארץ מתוך ערכים של עבודה, דמוקרטיה ושוויון.

"ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם"