משולחנה של מנהלת הקהילה בקיבוץ
משולחנה של רכזת התרבות בישוב
סגור X

חוגים

חוגים: בחנתון מתקיימת מערכת חוגים לילדים ומבוגרים. החוגים, לרוב, מתקיימים במועדון. חוגי הספורט מתקיימים במגרש.
מצ"ב רשימת חוגים מסודרת.
ילדים
מבוגרים
נוער

נוער חנתון – בישוב קיימת פעילות ענפה של הנוער בשעות אחר הצהריים. ישנן שתי תנועות נוער פעילות: בני המושבים ונוע"ם– התנועה המסורתית.

את פעילות הנוער מובילה המד"בית (מדריכה בוגרת)– מיכל נר דוד, תושבת היישוב. והיא מתקיימת במועדון הנוער. הפעילות מחלוקת לפי שכבות גיל, כאשר כל שכבת גיל מקיימת, לפחות, פעילות אחת, פעם בשבוע.
מועדון הנוער פתוח לפעילות בימים ג' ד' וה' בשעות אחה"צ.
פעילות בני מצווה
השנה פתחנו במסורת חדשה לשנת בני מצווה. הפרוייקט בהובלת המשפחות בשנה זו (שכבה ז') מלווה על ידי מיכל המד"בית וגיורא – יועץ חיצוני. בני המצווה עוסקים במהלך השנה בפעילויות אישיות, משפחתיות וקהילתיות.
תנועת בני המושבים
הפעילות בבני המושבים מתקיימת יומיים בשבוע – בימי ראשון ושני. את הפעילות מוביל הגרעינר: יובל לייזר שבנוסף גם מדריך את השכבות ז' ח' ו –ט '. את השכבות הצעירות מדריכים מד"צים (מדריכים צעירים) בכיתה י' שעברו קורס הדרכה בסוף השנה שעברה. צוות ההדרכה הצעיר מונה ששה מדריכים.
קצת על בני המושבים:
תנועת בני המושבים מונה כ- 33000 חניכים, ופועלת ב- 420 ישובים הכוללים מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים. תנועת בני המושבים עובדת בצורה ייחודית המאפשרת קיום תנועת נוער קהילתית המביאה לידי ביטוי את אופיו של היישוב והאזור בה היא נמצאת.
התנועה מחנכת לאהבת הארץ והסביבה, ציונות, סובלנות, שוויון, דמוקרטיה, עבודה, לקיחת אחריות, מעורבות, הטלת ספק, עזרה הדדית ועוד. ערכים אלו באים לידי ביטוי במטרותה תנועה, בפעילות השוטפת ותוכניתה הדרכה התנועתית, במפעלי התנועה ובמבנה הייחודי שלה.
המטרות החינוכיות שלתנועת בני המושבים:

  1. חינוך בני הנוער לחיים דמוקרטיים וציונים, לשוויון ושיתופיות, לאחריות ולהתנדבות ומעורבות בחיי הקהילה והחברה ולאהבת האדם והאדמה.
  2. טיפוח קבוצות נוער פעילות ועידודן לקחת חלק בפעילות התנועתית.
  3. פיתוח מנהיגות צעירה במסגרת צוותי ההדרכה ומוסדות חניכים (מו"ח).
  4. עידוד בני הנוער למעורבות ולקיחת חלק בתכני התנועה.
  5. מתן אפשרות לנוער לפעול וליצור מסגרות תרבותיות וחברתיות הייחודיות לו.
  6. איתור מסלולי הגשמה אליהם יכוונו בוגרי התנועה.
  7. הידוק וטיפוח הקשר עם פעילים בוגרים ועידוד חינוך נוער ביישובים.
  8. פיתוח תכנית הדרכה, הכשרה והשתלמויות לכל המדריכים בתנועה.

נוע"ם – נער מסורתי
הפעילות בנוע"ם מתקיימת פעם בשבוע ביום רביעי. את הפעילות מובילה מיכל ווין המרכזת את התנועה ביישוב (גם היא תושבת היישוב) בעזרת נוער המכינה המדריכים את החניכים (מכינת חנתון).