משולחנה של רכזת הקהילה
משולחנה של מנהלת הקהילה בקיבוץ

נראה כי לא ניתן למצוא את מה שחיפשת, אולי חיפוש יעזור.