משולחנה של מנהלת הקהילה בקיבוץ
משולחנה של רכזת התרבות בישוב
סגור X

דואר

כתובתנו: קיבוץ חנתון ד.נ. המוביל מיקוד 179600 (חשוב לציין מס' ת"ד).

משרד המזכירות משמש כסניף דואר – תשלומים, חבילות, בולים, דואר רשום ועוד.
דואר נע מגיע ליישוב בכל יום בין השעות 11:00 – 12:00 ומחולק במהלך היום.
בכדי לקבל תא תואר יש לפנות למזכירת היישוב.

שעות פתיחה של הדואר הינן משתנות ומעודכנות על גבי דלת חדר הדואר.
* שירותי הדואר מופעלים על ידי היישוב ולא הקיבוץ ושייכים לכלל התושבים.