משולחנה של מנהלת הקהילה בקיבוץ
משולחנה של רכזת התרבות בישוב
סגור X

בית כנסת אורתודוקסי

בית כנסת אורתודוכסי – בבית הכנסת מתקיימות לרוב תפילות בחגי תשרי
ומניינים בעת הצורך (שמחות או אבלות).

יו"ר ועדת בית הכנסת: עופר שרון.