משולחנה של מנהלת הקהילה בקיבוץ
משולחנה של רכזת התרבות בישוב
סגור X

ענפים ויזמות

אמצעי הייצור בקיבוץ חנתון
קיבוץ חנתון, מחזיק במספר ענפיים יצרניים:

  • רפת – שותפות עם כפר המכבי. סה"כ ייצור שנתי – כ 6.5 מליון ליטר חלב. חלק חנתון – כ 48%. כ – 10 עובדים. מיקום – קיבוץ חנתון.
  • מיזם סולרי – 500 קוט"ש– שותפות של הרפת (חנתון \ כפר המכבי) עם סולארית דוראל. חלק חנתון כ – 25%. מיקום – על גגות הרפת בקיבוץ חנתון.
  • לול – מיזם משותף עם אלונים. 5 דונם לול. חלק חנתון 47%. עובד קבוע אחד. מיקום – קיבוץ חנתון.
  • גידולי שדה – שותפות עם אלונים. כל השטחים עדיין לא מושקים. סה"כ 700 דונם קרקע. עד שירושתו השטחים במים הגידול העיקרי הוא חיטה. בתוך שנה בכוונתנו לנטוע פרדס על כ – 250 דונם ולרשת את השטח בצנרת מים.
  • חממה הידרופונית – גידול ניסיוני של ירוקים. כרגע על 3\1 דונם, במטרה להרחיב פעילות זו להיקף החממות הקיים בקיבוץ חנתון – 5 דונם.

* שטחי תעשיה, חקלאות ומיזמים עסקיים – כולם מחויבים בדמי שכירות לקיבוץ.

כללי:
רק לאחרונה אושרה לחנתון הפרוגרמה החקלאית לתקן של 100 נחלות.
כנגזרת מכך התקבלה מכסת מים וקרקע חקלאית, אך הסדרה של מכסה זו עשויה לקחת פרק זמן מסוים.
מבחינה חקלאית – מכיוון ששטחי החקלאות בחנתון מצומצמים למדי, הכוונה היא לייצר רווח גדול ככל האפשר מכל דונם.
אי לכך אנו פועלים בשני כיוונים במקביל:

  • נטיעת פרדס קליפים – תחום בו הרווחיות גבוהה באופן יחסי למרבית גידולי השדה והמטע.
  • העמקת ההתמחות בגידולים הידרופוניים במערכות ממוחזרות (חממות).